Kurser

INBJUDAN till Sommarseminariet ”Unus Mundus- Non-duality”,
Löftadalens Folkhögskola i Åsa 7 – 10 juli 2022

Härmed har C G Jung Stiftelsen, Jungvännerna i Stockholm och C G Jungföreningen i Göteborg
glädjen att bjuda in till ett sommarseminarium på Löftadelens Folkhögskola i Åsa, Kungsbacka

Här har du tillfälle att fördjupa dig i C G Jungs tankar om vad det innebär att vara människa.
Tillsammans gör vi en inre resa utifrån C G Jungs teorier där ingenting är vitt eller svart och där vi har
mer som förenar oss än skiljer oss åt. Jungs idévärld spänner från allt mellan teorier om våra
personliga temperament till de djupaste strukturerna i universum, till frågor om hur psyke och
materia hänger samman. Jungs perspektiv är högaktuellt idag inom ramen för det som kallas för ickedualitet (Unus Mundus). Vi har bjudit hit lärare med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete och
forskning. Tillsammans ska vi få ta del av deras föreläsningar samt omsätta teorin till egna
upplevelser genom olika workshops.

Anmäl dig här genom Löftadalens anmälningssystem:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=15737

Du skapar ett konto och anmäler dig. Vi skickar sedan ut betalningsinformationen till dig.

Program

Vi samlas för en gemensam middag på torsdag kväll den 7 juli och njuter av det underbara
landskapet på klipporna vid havet. VI får tillfälle att presentera oss för varandra. Vi avslutar på
söndagen den 10 juli vid 14-tiden.

Under de följande dagarna står de här punkterna (som omväxlande ges på svenska och engelska)
på programmet:

• Who was CG Jung and the Analytical Model of the Psyche: conscious/unconscious/collective
unconscious, Work-shop: ”Border Zones of the Mind”, Constança Bettencourt, Engelska
• Synkronicitet – gränslandet mellan medvetande och materia. I detta seminarium belyser vi fältet
“synkronicitet” och en icke dualistisk världsbild som Jung utvecklade tillsammans med
kvantfysikern Wolfgang Pauli. Vi vill både ge en teoretisk bild av hur Jung såg på detta, men också
utforska det på olika sätt, med övningar och “experiment”. Suzanne Gieser och Gustav Ullman,
Svenska
• Authentic Movements, Kort Introduktion och uppvärmningsövningar till musik, med teman som
”grundning“, cirklar, centrum, etc. och som sedan övergår till att ge uttryck åt inre bilder och
känslor genom autentiska rörelser. Annika Sahlée, Svenska
• Psychological Complexes and their formation: the Mother Complex, theory and several dynamics:
work in pairs and soul collage work, Constança Bettencourt, Engelska
• Holistic vision of the Individuation Process within the Creation of Culture: The dialogue in between
the individual and his/her own process that will contribute to foment culture in more sustainable,
spiritual and holistic ways. Constança Bettencourt, Engelska
• Authentic Movements, Vi börjar med en guidad imaginationsresa i liggande ställning, för att sedan
än en gång låta kroppens egna impulser styra våra rörelser, där vi arbetar i par, med en person som
”mover“ och en person som ”witness“, för att sedan bytas om. Efter varje Mover-/Witnesspass,
låter vi de inre bilderna manifesteras med hjälp av färg och form i en bild. Annika Sahlée, Svenska
• The History of Art-Therapy: The Mandala theory and self expression with water painting, individual
– and collective mandala, Constança Bettencourt, Engelska

 

Lärare/work-shopledare:

Conctanҁa Bettencourt, är en klinisk psykolog
som är verksam i Portugal (Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa, 2000)
Constança är även jungiansk psykoterapeut
med privatpraktik utanför Lissabon och är
medlem av Order of the Portuguese
Psychologists. Hon har undervisat sedan 2009
och var med och grundade det portugisiska
centret för jungianska studier (NPEJ, 2011-
2015) som lanserade den första skolan för
analytisk psykologi och lade grunden för att
omfamna verken av C.G. Jung i Portugal. Från
2015 och framåt skapade Constança Jungian
Studies – Introductory and Advanced Teaching
med kursen ”MAP OF THE SOUL” (Live &
Online), som för närvarande är inne på sin
fjärde upplaga. Hon har samarbetat med
portugisiska universitet och visionära
musikfestivaler (Boom Festival och Waking
Life). www.estudosjunguianosportugal.com

Suzanne Gieser är leg psykoterapeut,
handledare och fil.dr. med en avhandling om
samarbetet mellan CG Jung och W. Pauli.
Suzanne arbetar även som utbildare och
föreläsare, skribent och redaktör. Hon har
arbetat med forskning och utbildning i många år
med ämnen som främst rör psykologins och
psykoterapins historia, dess teorier och
metoder. Suzannes stora intresse är att förstå
och främja kreativa miljöer och hjälpa
människor, individuellt och i grupp att frigöra
sina möjligheter. Suzannes bakgrund är som
doktor i idé- och vetenskapshistoria vid Uppsala
universitet (Sverige). Suzanne har fokuserat på
psykologins, filosofins och den nya fysikens
historia och idéer.

Gustaf Ullman är teoretisk fysiker och lärare i
naturvetenskap på gymnasiet. Gustaf har varit
verksam inom flera olika forskningsfält,
däribland strålningsfysik och beräkningsbiologi.
Gemensamt för de flesta forskningsprojekt, som
Gustaf har varit involverad i, är tolkningen av
komplexa biologiska data med hjälp av
avancerade statistiska modeller. Gustaf har
även studerat synkronicitet och esoterik.

Annika Sahlée, Ph.D., M.S.W.,
Leg. Psykoterapeut och jungiansk analytiker i
norra Tyskland, samt med en online-portal för
psykoterapi i Sverige. Annika har huvudsakligen
lärt sig Authentic Movement av Mona Keller, på
Junginstitutet i Küsnacht, Schweiz under sin
utbildningstid där 1998-2005. Annika har även
deltagit i Workshops med Joan Chodorow och
Marion Woodman, som använde Authentic
Movement i sina analyser. Bl.a. redogörs för
koncepten ”Mover and Witness“, samt de
terapeutiska fördelarna med detta sätt att
arbeta, vilket även kan göras i enskild terapi.
Annika Sahlée är även sedan 1993 utbildad i
Trager -psykofysisk integration, en kroppsterapi
med en egen rörelsedel kallad Mentastics, som
på många sätt liknar Authentic Movement.

Moderator:
Maria Meyer Martins, diplomerad
psykosyntescoach från Psykosyntesinstitutet i
Göteborg och ordförande i C G Jungföreningen i
Göteborg.

Avgiften består av två delar – kursavgiften som du betalar när du har anmält dig och
avgiften för konferenslokal, kost och logi som ska vara oss tillhanda senast 31 maj
2022.

Kursavgift:
2 400 kr inkl moms för medlemmar i C G Jungföreningen i Göteborg eller Jungvännerna i Stockholm
2 800 kr för icke medlemmar

Pris Helpension inkl frukost, lunch , middag samt förmiddags och eftermiddagsfika

Enkelrum 3 600 kr inkl moms
Del i dubbelrum 3 150 kr inkl moms
Utan övernattning 3 000 kr inkl moms (konferensavgift och måltider)

Anmälningsavgift och slutbetalning:
Kursavgiften 2 400 kr / 2 800 kr faktureras i sin helhet efter anmälan. Vi skickar en faktura till dig.
Kost och logi ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022.

Villkor:
Arrangören förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser såsom sjukdom ersätta annonserade
föreläsare med annan likvärdig lärare.

Deltagarens åtaganden:
Anmälan blir giltig först då kursavgiften betalats in.
I händelse av force majeure som leder till att kursen måste ställas in återbetalas avgiften.
Om avbokning sker inom 14 dagar från anmälningsdatum återbetalas kursavgiften exklusive en
administrativ avgift om 300 kr. Kursavgiften återbetalas dock inte om avbokning skett senare än 15
maj. Kursdeltagaren måste istället ha en egen försäkring för oförutsedda händelser.

Här är länken igen till Löftadalens anmälningssystem:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=15737Du skapar ett konto på Schoolsoft och anmäler dig. Vi skickar sedan ut betalningsinformation.
Har du frågor eller problem med anmälan via Schoolsoft?
Skriv till: goteborg@jungstiftelsen.se