Välkommen till
Psykoterapi Online

Annika Sahlée, Ph D. MSW. Leg. Psykoterapeut

Annika Sahlée, Ph.d, MSW
Leg. psykoterapeut

Annika Sahlée är en psykoterapeut med bred erfarenhet även internationellt. Hon är legitimerad av Socialstyrelsen 2006-06-02 efter 7 års heltidsstudier i klinisk psykologi, psykodynamisk psykoterapi samt analytisk psykoterapi. Dessförrinnan har hon en Master i Social Vetenskap 99-06-09 från Stockholms Universitet samt en Bachelor i socialt arbete (Socionomexamen) från 1983-03-01 med påföljande erfarenhet (ca.20 år) från socialförvaltningen i Stockholm, samt som Projektledare, handledare och konsult. Se CV för mer information.

Här finns det utrymme för dig – att bli lyssnad på, att få stöd i att formulera det som du bär med dig, aktuella eller gamla erfarenheter som ännu påverkar dig , som hindrar dig från att må bra och kunna utvecklas som människa. Här kan insikter vändas till handling – så att dina problem blir mindre och att ditt samspel med andra blir bättre, som gör att du kan leva ett mer fullvärdigt liv. Ge dig själv en ny chans – sätt kurs på livet!

Vi kan t.ex bemöta följande områden:

N

Oro, ångest, rädsla

N

Stress, utmattning, Burn-Out

N

Kris, sorg, trauma

N

Problem i par/familje/släkt/vänskapsrelationer

N

Anknytningsproblematik

N

Interkulturella problem

N

LBGT-relaterade frågor, inkl. könsdysfori

N

Psykosomatiska besvär inklusive psykiska Post-Covid besvär

N

Ensamhet

N

Nedstämdhet, depression, humörsvängningar

N

Mid-Life Crisis/ Meningen-med-livet funderingar

N

Personliga blockeringar, personlig utveckling

N

Arbetsrelaterade frågor

N

... och ibland blir det bara en fnurra på tråden i livet... då det kan vara skönt att prata med någon