Välj en sida

Välkommen till
Psykoterapi Online

Din blivande Psykoterapeut är; Annika Sahlée, Ph D. Leg. Psykoterapeut

Här behandlas till exempel:

N

Oro, ångest, rädsla

N

Stress, utmattning, Burn-Out

N

Kris, sorg, trauma

N

Interkulturella problem, i par-, släkt-/vänskapsförhållanden, arbete

N

LBGT-relaterade frågor, inkl. könsdysfori

N

Psykosomatiska besvär inklusive psykiska Post-Covid besvär

N

Relationsproblem, inkl. social fobi och ensamhetsrelaterade problem

N

Nedstämdhet, depression, humörsvängningar

N

Mid-Life Crisis/ Meningen-med-livet funderingar

N

Personliga blockeringar, personlig utveckling

N

... och ibland blir det bara en fnurra på tråden i livet... då det kan vara skönt att prata med någon

Annika Sahlée,
Leg. psykoterapeut

Annika Sahlée är legitimerad av Socialstyrelsen 2006-06.02. Hon är utbildad i analytisk psykologi och psykodynamisk- samt analytisk psykoterapi, (C.G. Jung Institut Zürich (2005-02-26). För vidare information om denna specialinriktning hänvisas till Svenska C.G. Jung Stiftelsen, samt till Jungpodden

Här finns det utrymme för dig – att bli lyssnad på, att få stöd i att formulera det som du bär med dig, gamla eller aktuella erfarenheter som ännu påverkar dig , som hindrar dig från att må bra och kunna utvecklas som människa. Här kan insikter vändas till handling – som gör att dina problem blir mindre och att ditt samspel med andra blir bättre, som gör att du kan leva ett mer fullvärdigt liv. Ge dig själv en ny chans – sätt kurs på livet!